Plt. Kepala Perwakilan

DATA PRIBADI

Nama Rita Amelia S.E., M.M. , Ak.
Tempat/Tgl. Lahir  30 April 1962
Agama Islam
Pangkat Pembina Utama Madya
Jabatan Plt. Kepala Perwakilan
Gol/Ruang IV/d
TMT Pangkat
Unit Kerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Status Kepegawaian PNS
Keluarga (Perempuan) Kawin

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

RIWAYAT JABATAN/PEKERJAAN

Nama Jabatan Nama Unit Kerja TMT Jabatan Tingkat